Tijdens de reis zal technische begeleiding gegeven worden.
Per groep 25 teams een technisch team van 2 monteurs, met reserveonderdelen.
Alle deelnemende auto’s dienen in een perfecte staat van onderhoud te zijn.
De auto’s zullen tevoren worden gekeurd door de technische begeleidingsteams.
De keuringen zullen worden gedaan in het vroege voorjaar van 2022.
Nadere informatie over de locatie en de exacte datum volgt.
Alleen na schriftelijke bevestiging is deelname definitief.