Inschrijfformulier

Klik op de bovenstaande knop. Vul het formulier in, vervolgens de pdf opslaan en mailen naar:

info@amazonadventures.nl

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk vanaf 1 mei 2019 door inzending van het deelnameformulier en betaling van het inschrijfgeld (250 euro per persoon) op bankrekening NL69RABO0342438883, ten name van Amazon Adventures BV. Graag vermelden: inschrijfgeld NCC 2022.

Gezien de te verwachten grote belangstelling voor deelname aan de Noordkaap Jubileumreis adviseren we u om zo spoedig mogelijk in te schrijven.

Inzending deelnameformulier

Organisatieteam North Cape Challenge 2022: info@amazonadventures.nl

Nadere informatie over de reis kan verkregen worden bij de beide reisbegeleidsters en Amazon Adventures:

Zweden route: martine.heijmen@gmail.com

Ruslandroute: nataliya@grooscom.com

Amazon Adventures: info@amazonadventures.nl